CHUỖI MALA 108 HỔ PHÁCH

Chuỗi mala 108 hổ phách tự nhiên, nguyên khối, một trong thất bảo nhà Phật xuất sứ Ba Lan, vùng biển Ban tích 

 

Showing all 4 results